Ikke se den nye Netflix-serien Trigger Warning with Killer Mike!

Mikkel Ihle Tande
3 min readJan 20, 2019

--

Med mindre du vil risikere å bli utsatt for ubehag som potensielt kan medføre lærdom. Det er ikke for alle.

Michael Render, alias Killer Mike, sammen med El-P. Sammen utgjør de rapgruppen Run the Jewels.

Men hvis du vil lære mer om rasisme og kultur, samtidig som du ler vanvittig mye, kunne passet denne serien for deg. Formatet er at Killer Mike (rapper, forretningsmann og rådgiver for Bernie Sanders) organiserer flere provoserende og hysteriske sosiale eksperimenter som inspirerer til refleksjon. Dette showet er intet mindre enn genial kunst. Dessverre faller kvaliteten betraktelig på de to siste episodene, selv om også disse har sine høydepunkter.

Klasse og hudfarge

Det er svært sjeldent man ser folk fra lavere klasser på TV. Ifølge sosiologisk forskning i Sverige utgjør arbeiderklassen kun 10 % av individene på TV, til tross for at den utgjør 40–50 % av befolkningen. I denne serien blir svært mange fra de lavere klassene i USA, flere av dem arbeidsledige, vist fram på Netflix (hvem ser på TV lengre?). Tilfeldigvis er svært mange av dem også svarte. Men det er kanskje ikke så tilfeldig likevel.

Et interessant eksempel på eksperimentene Killer Mike gjennomfører er å bare benytte seg av produkter og tjenester produsert av svarte. Dette viser seg å være svært vanskelig. Det er for eksempel umulig for cannabisentusiasten Killer Mike å få tak i den grønne busken. Det er nemlig ingen svarte som dyrker cannabis, selv om de er massivt overrepresentert blant de som sitter i et bur for å drive med videresalg av planten. Hvorfor er det slik?

Bekjemper rasisme med porno

I Norge ropes det «rasisme» etter svært mye, bare det kan minne om kritikk av kulturen til marginaliserte menneskegrupper. I denne serien kjempes det mot rasisme på en helt annen måte, nemlig gjennom en god blanding av kritikk, hyllest og oppmuntring rettet mot egen kultur. Absolutt alle, fra sosialdemokrater og sosialister til konservative og libertarianere, kan finne lærdom av denne serien, og finne støtte til sin sak på en eller annen måte. Den tydeliggjør at samfunnet må forbedres, noe som selvsagt kan gjøres innenfor markedsøkonomiske rammer, som Killer Mike viser.

I en av episodene kan du, hvis du følger godt med, lære deg å fikse en tett vask, om enn på en ganske seksuell måte. I en annen episode begynner Crips og Bloods å produsere sine egne bruser. Det startes også en ny religion i serien.

Hvite privilegier

I utgangspunktet har jeg lite til overs for begreper som «white privilege», mest på grunn av måten mange på ytre venstre side i politikken i USA benytter seg av begrepet. Men Killer Mike har en del gode poenger når det gjelder privilegier, men ikke på samme måte som de som oftest snakker om slikt. Kanskje er jeg i ferd med å bli bevisst på mitt eget privilegium, slik man visstnok skal være i 2019.

Men grunnen til mine privilegier kommer ikke av hudfargen min. De kommer av at slekten min, mange generasjoner tilbake har arbeidet hardt, skaffet seg ekspertise og investert pengene i familien og lokalsamfunnet. Akkurat slik Killer Mike vil at svarte amerikanere skal begynne med. Da vinner alle.

--

--

Mikkel Ihle Tande

Norwegian sociologist and journalist. Write about science, religion, popular culture, politics…etc.