Første måltid etter fasten: 75% fett for å fortsette ketosen.

Fem dagers faste på bare vann

Fasting er i vinden om dagen. Ikke fordi det er den beste måten for deg som er lat og fattig å skaffe six-pack, men fordi det er noe av det ypperste man kan gjøre for å forlenge sin egen levetid.

Vi i vesten har noe å lære av Islam. Jeg snakker selvsagt ikke om politikken, men om fasten. Under ramadan unngår muslimene ikke bare mat, men også vann. Dette er det liten grunn til dersom man ønsker å faste av helsemessige årsaker. Å unngå mat mesteparten av døgnet er derimot svært gunstig, og kalles periodisk fasting. Dette kan gjøres hver dag, og gjennomføres enkelt ved kun å droppe frokost. Svart kaffe hjelper på sultfølelsen og er tillat pga. minimalt med kalorier. Det typiske spisevinduet er på 6–12 timer hvor man kan spise så mye man ønsker.

Hvorfor faste?

Fasting er ikke så utbredt i dag, men har vært svært vanlig i løpet av menneskehetens historie. Ved periodisk fasting spiser man innenfor den delen av døgnet der metabolismen er på sitt optimale, slik evolusjonen har formet oss til. Dette fører til at man ikke legger på seg like mye fett fra samme mengde mat. Vi er ikke laget for et liv med 7-eleven på hvert gatehjørne og tilgang til all slags mat 24–7. I tillegg har periodisk fasting vist seg å senke blodtrykket

Det er også mulig å gjennomføre en forlenget faste på fire-fem dager, uten mat. Det er nettopp dette jeg bestemte meg for å teste ut, og som eg vil beskrive nærmere nedenfor. En annen variant er å spise rundt 700 kalorier hver av «faste»-dagene. Denne «fasting mimicking diet» er nok noe enklere å gjennomføre, og man oppnår flere av helsefordelene som ved full fasting. Så hva er disse helsefordelen det er snakk om?

Noe av det viktigste fasting hjelper med, men som man riktignok ikke faste for å oppnå, er kalorirestriksjon, altså å spise mindre. For alle levende organismer kan livet forlenges ved å senke kaloriinntaket. I en studie fra NIH’s National Institute on Aging (NIA) ble livslengden til mus, som ble foret på tre forskjellige måter, målt. Kontrollgruppen hadde tilgang på mat hele døgnet. Gruppe nummer to spiste samme mengde mat, men fikk kun spise én gang om dagen (periodisk fasting). Den tredje gruppen fikk servert mat én gang om dagen, men kun 70% av kaloriene de andre fikk. Gruppe to levde 11% lengre enn kontrollgruppen, mens gruppe 3 levde hele 28% lenger.

Dette betyr selvsagt ikke at spisemønsteret til anorektikere er sunt, men heller at å gå lengre perioder uten å spise er gunstig så lenge man spiser nok de gangene man unner seg mat.

Mindre mat, mindre kreft

Ved både periodisk og forlenget faste starter kroppen prosesser for å reparere skade på DNA, proteiner og mitokondriene. Under forlenget fasting skjer det noe som heter autofagi, en cellerepareringsprosess som gjør kroppen bedre i stand til å motstå blant annet kreft, Alzheimers, diabetes og infeksjoner. Dessuten kvitter kroppen seg med døde celler og aktiverer stamcellene. På en måte bygger man opp kroppen med nye, friske celler.

Under forlenget fasting utløses dessuten ketoner, som har antialdringsegenskaper. Dette er det samme som skjer når man spiser en ketogen diett, altså når 75% av kaloriinntaket kommer fra fett og rundt 5% fra karbohydrater.

Glukose, som kommer fra karbohydrater, er vanligvis hjernens energikilde. Under fasting blir kroppens lagrede fett den eneste tilgjengelige energikilden, der fett omgjøres til ketoner som den sender til hjernen, og man kommer inn i det som kalles ketose. Ketose er forbundet med økt energi og fokus, i tillegg til et forlenget liv. Under en slik faste er det lurt å supplere med salt og magnesium. Et fint rituale å gjennomføre noen få ganger i året, ifølge de med mye kunnskap om temaet (Peter Attia, Rhonda Patrick, Tim Ferriss, David Sinclair).

Helsefordelene med fasting er en av grunnene til at denne praksisen er svært vanlig å finne i såkalte Blue zones. Dette er områder der mennesker er usedvanlige friske og lever lenger enn i resten av verden. Slike er f.eks. Okinawa i Japan og Sardinia i Italia. I tillegg til å legge vekt på fysisk aktivitet, familieliv og religiøse fellesskap, spiser de også mindre enn snittet i resten av verden.

Så hvordan er det egentlig å gå fem dager uten å spise noe som helst?

Kald og sulten, men en verdifull belønning

Mange oppgir at sultfølesen gir seg etter en eller to dager. Selv opplevde jeg ikke det. Riktignok ble jeg vant til den, og den var ikke like intens, men den var definitivt til stede, og mesteparten av tiden jeg ble distrahert var det av fantasier om deilig mat. I tillegg var jeg ganske kald, og hadde litt mindre energi. Produktiviteten min sank med rundt 10 %, så ingen gigantisk nedgang. Jeg fikk tross alt tid til å skrive denne teksten, litt jobbing, fullføre alle obligatoriske aktiviteter på studiet og rydde rommet ;) Trening ble nedprioritert. I tillegg sov jeg svært godt og var mer våken enn vanlig om morgenene, sannsynligvis på grunn av ketosen.

Total tid brukt på HBO Nordic økte med rundt 100% i fasteperioden, i et forsøk på å gi hjernen min noe annet å tenke på enn mat. Seriene jeg begynte på var True Detective (s. 3) og Who is America? som begge kan anbefales på det varmeste. Total tilfredshet med tilværelsen sank littegrann, men mat har aldri vært i nærheten av å smake så godt som etter fem dager uten. Bare av å ha gjort dette én gang har jeg oppnådd større takknemlighet og lært meg å sette enda mer pris på mat.

At muslimene faster av åndelige hensyn er forståelig. Dette var også vanlig i kristendommen og jødedommen tidligere. Jeg føler meg gjenfødt, noe også vestlig medisin gir støtte for; Nye celler, nytt liv.

--

--

Norwegian sociology student and journalist. Work for the Association for Safer Drug Policies. Write about science, religion, popular culture, politics…etc.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store